Purpose and Pepper Quote
How you can make a massiv impact on your health and our planet.

It sounds simple- WE MUST CHANGE THE WAY WE EAT!
It´s not that simple, but it´s still one of the most truthfull things you´ve heard today.
Food is linked to the biggest challenges of our time, so let´s look at the bigger picture.
Today hundreds of millions of people go to bed hungry. At the same time people are suffering from obesity and chronic diseases, much due to the food we eat. This makes food the leading cause of our global health crisis. Jup, it´s actually that serious!

Children and the rest of humanity are not the only one suffering from “The Food Link”, our planet and animals are also at stake, as food and how it is produced is the biggest treat to climate and Mother Earth. I might sound pessimistic now, but let me tell you- these are the facts.

Scroll down for Norwegian text

earth-jpg-560x0_q80_crop-smart

Hunger and malnutrition
Half of the worlds population is malnourished.
1 billion people go hungry and according to the United Nations 21.000 children die from hunger each day. At the same time 90% of the soybeans grown worldwide, 50 % of the grains and 40% of the fish are fed to livestock. The corn and the soy beans needed to produce one steak would be enough to feed two people for a whole day! Think about it, would it be so hard to end world hunger if we all eat less meat

agricultural-social-networkworld-hunger-1200x630-c

Climate Change
In order to be able to produce the massive amount of grain our planet is covered with enormous farms, and 51 % of all green house gasses is caused by animal agriculture. That is more than all transportation in the world, combined!
We continue building more and more power plans to how sustainable produce energy and that is so incredibly important, BUT do you realize that if we all eat less meat that would have even greater impact?

agriculture_630x315103_shutterstock_88550854-740pxpolar-bear-global-_3339474b

Animal Welfare
In 98% of the cases meat don´t come from animals that are grassing on beautiful meadows. It comes from an industry of intense livestock farming where the aim is to produce and sell animal products as cheap as possible. This leads to tremendous suffering for the animals. They are deprived from all that is natural for them and to prevent them from not getting sick, what would be a normal reaction to such abuse, they are pumped full of antibiotics that eventually and ironically enough ends up in our digestive system.

 

 

No Captiontwo-pigs-on-log

Malnutrition & Disease
We are tormenting animals in order to make products that leads to chronic disease and lifestyle diseases, which again leads to the most common reasons for death; heart disease, cancer and autoimmune disease

vleespakket1

world-obesity-copy

As a realist I see it as much easier and also more effective to accomplish change with encouraging people to cut down on meat than to encourage only to become a vegetarian, which would be the ideal.

Years from now I believe we will look back on these times as a slaughter house, some kind of holocaust against the animals we share this planet with.
You can continue to argue against it, but all the above is hard FACTS and yes people have eaten meat for generations, but this is not about that. It´s about the enormous consumption we have today, and how it´s linked to some of the biggest challenges we are facing in our time.  If you don´t care about animals or our planet nor your own health I am sure you care about our children. That alone is enough to take action.

The good news is that the synergy effect is tremendous with taking action on this topic and what is good for our planet and the animals are also good for your health. That is great news, right?

The challenge is ahead of us. Don´t sit still in your chair, be a part of solving it!

 

 

With Purpose & Pepper

Camilla

 

 

 

 

" Det høres jo veldig enkelt ut: VI MÅ FORANDRE MÅTEN VI SPISER!

Det er ikke så enkelt, men det er fortsatt en av de mest sanne tingene du har hørt i dag.

Mat er linket til de største utfordringene vi står ovenfor, så la oss se på det store bildet:

I dag går hundrevis av millioner mennesker sultne å legger seg. Samtidig lider mennesker verden over av overvekt og kronisk sykdom mye grunnet maten vi spiser. Dette gjør mat til 
den ledende årsaken til verdens helsekrise. Jepp, det ER faktisk så seriøst!

Barn og resten av verdens befolkning er ikke de eneste som lider , planeten vår og dyrelivet står også på spill siden mat og måten den produseres på er den største trusselen for 
klima og Moder jord. Jeg høres kanskje pessiminstisk ut nå, men jeg sier deg- dette er fakta!

Hungersnød og feilernæring

Halvparten av verdens befolkning er feilernærte. 1 billion mennesker går sultne og i følge FN dør 21.000 barn av sult hver eneste dag! Samtidig blir 90% av soyabønnene som avles 
verden over, 50% av kornet og 40% av fisken brukt til å fore opp dyr som skal bli til mat. Kornet og bønnene som trengs for å produsere en eneste biff er nok til å brødfø to 
personer en hel dag. La det synke inn litt.. Ville det være vanskelig å stoppe verdens hungersnød hvis vi alle spiste mindre kjøtt?

Klima Forandring

For å klare å produsere så vanvittig mye korn s er planeten vår dekket av enorme farmer og 51 % av drivhusgassen er forårsaket av husdyrhold. Dette er mer enn utslippet fra all 
transport verden over, kombinert!

Vi forsetter å bygge mer og mer klimavennlige planer over hvordan produsere bærekraftig energi, og det er så vanvittig viktig, MEN er du klar over at hvis vi alle spiser mindre 
kjøtt så vil det ha større innvirkning på miljøet enn noe annet.

DyrevelferdI 98% av tilfellene kommer ikke kjøtt fra dyr som gresser fredelig på grøne enger. Det kommer fra en intens industri hvor målet er å produsere og selge produkter så 
billig som mulig. Dette fører til enorme lidelser for dyrene. De er frarøvet alt som er naturlig for de, stengt inne i små arealer og for å forebygge sykdom hos dyrene, noe som 
ville være en normal reaksjon på å bli behandlet på den måten, så blir de pumpet fulle i antibiotika som ironisk nok ender opp i vårt fordøyelsessystem.

Feilernæring of sykdom

Vi plager dyr på verste vis for å lage produkter som leder til fedme, mangelsykdommer, kronisk sykdom og livsstilssykdom. Dette fører igjen til de mest vanlige dødsårsakene som 
hjertesykdom, kreft og autoimmun sykdom.

Som realist ser jeg det som mye enklere og mer effektivt å oppnå endring ved å oppfordre folk til å kutte ned på mengden kjøtt de spiser i stedet for å kun oppfordre til 
Vegetarisme og veganisme, hviket er den idelle formen.

År fra nå tror jeg vi vil se tilbake på denne tiden som et stort slakterhus, en slags holocaust mot dyrene vi deler denne planeten med.

Du kan forsette å argumentere mot og/eller enda værre bare ikke bry deg, men alt ovenfor er ingenting annet enn harde fakta. Ja, vi mennesker har spist kjøtt i generasjoner, men 
dette handler ikke om det. Det handler om det enorme forbruket vi har i dag og hvordan det er linket til noen av de største utfordringene vi står ovenfor i dag. 
Hvis du ikke bryr deg 
om dyrevelferd og planet vår, heller ikke din egen helse så er jeg sikker på at du bryr deg om våre barn. Det alene er nok til å engasjere deg!

De gode nyhetene er at synergieffekten vil være enorm ved å handle riktig på disse områdene og at det som er godt for planeten og dyra våre er også bra for din helse. Det er da gode nyheter, ikke sant?

Utfordringen er foran oss! Ikke sitt stille i stolen din og se på, men ta del i å løse dette!"

 

D056E3DC-13F3-4CD4-AD992ACC422CF4D0-CD607309-0E1A-4F65-A42DACFF41A6900F

0

Leave a Reply

Translate »