Purpose and Pepper Quote
A year to remember

God jul!

I år har det vært jul her i huset siden 21 November. Huset, mitt gamle og sjelfulle barndomshjem, er pyntet fra topp til tå, på tross av nedrevne vegger og et kjøkken fra 60-tallet. Det handler om a omfavne det man har, tenker jeg.

Vi koser oss stort, selv om jeg skal innrømme at det blir fint når vi går i gang med totalrenovering på nyåret og skal gjøre det til vårt eget. Føre videre de unike og helt fantastiske minnene som sitter i veggene her, på vår helt egen måte ♥

Jeg har så julestemning om dagen! Ute er landskapet hvitt av snø og på fredag tok jeg juleferie, etter det som har vært 12 intense, skapende og fantastiske uker i Norge. Jeg har åpnet en ny business og sett den blomstre disse ukene og det har vært en utrolig spennende, lærerik, krevende og morsom oppgave. Konseptet On Point (Dansebutikk, Kafé og Smoothiebar) har vært i drift i 2 måneder nå. Det har virkelig gått bra til nå og selv om jeg ikke har rukket å tenke på det før nå, så kjenner jeg meg stolt og veldig glad. Det føles vanvittig fint å skape noe fra bunn av, noe som er en del av noe samfunnsnyttig, bygd på gode verdier. Ikke minst føles det så digg å jobbe for å realisere det man drømmer om og kaste seg ut av komfortsonen hver dag.

Me and André walking for hours around this beautiful island we moved to has been one of my fav activities the last 3 months.

Dette året har virkelig vært vanvittig fint og innholdsrikt. Herregud, vi har seilt et helt hav, startet spennende prosjekter, flyttet jorden rundt, bygget og åpnet en ny business, og flyttet hjem til Norge etter 5,5 år på andre kontinenter. Men, det har ikke bare vært en dans på roser og et tøft 2016 hang godt i, inn i 2017. Pappa er med meg i hjertet hver dag og siden han gikk bort har jeg vært opptatt av det å akseptere sorgen og fokusere på de fantastiske minnene. Saamtidig med våren i år ble det etterhvert flere smil en tårer ved tanken på han. Så takknemlig jeg er for han og alt han har gitt meg av omsorg, kjærlighet og verdier. ❤ Jeg skrev en liten artikkel om det å håndtere tøffe tider på høsten i fjor. Her er den!

At vi har flyttet hjem har nesten ikke gått opp for meg enda, da det har vært 150 % jobb disse månedene. Det er rart å bo hjemme igjen, samtidig utrolig fint. På en måte litt eksotisk, da det er så annerledes enn sånn vi har levd sammen til nå.
Det føles veldig riktig nå, og tilværelsen blir det man gjør det til uansett hvor man er, så jeg gleder meg til fortsettelsen.

Being back in Norway I love trips to the mountains. Here: Norefjell.

Christmas before Christmas with fam. I don’t mind leaving for Asia now that we have already celebrated Christmas for a month:)

In Norway we call thhe annual Christmas party “Julebord”. This is our Julebord with parts of our firm.

All the gifts are delivered to the kids that appreciate them the most. This project and delivering the gifts has been the best part about Christmas until now. 🙂

Nå skal jeg og mannen straks bytte ut den norske julestemningen med sol & varme, elefanter og eventyr. Om bare få dager drar vi til Asia på eventyr. Deler av reisen er sammen med hele familien min. Det skal bli så innmari fint! Før den tid ville jeg stikke innom å si god jul. Håper det blir en skikkelig fin, morsom og minnerik en.

Jeg har store planer for 2017 og Purpose & Pepper har jeg tenkt å bruke som en ‘plattform’ på veien. Håper du vil henge med.

God jul til deg og dine❤

 

With Purpose & Pepper

Camilla

 

” It´s  been Christmas here in the house since the 21´th of November. The house, my old and soulful childhood home, is decorated from top to toe, in spite of demolished walls and a kitchen from the 60’s. It’s about embracing what you have, I think.
We are enjoying it, although I will admit that it will be exciting when we start the renovation of the house over new year, to make it our own. Take care of the unique and absolutely wonderful memories in these walls, in our very own way ♥

I am bursting with Christmas spirit this year! Outside, the landscape is white of snow, and on Friday I took a Christmas vacation, after what has been 12 intense, creative and amazing weeks in Norway. I have opened a new business and seen it flourish these weeks and it has been an incredibly exciting, challenging and fun task. The concept “On Point” (Dance Shop, Cafe and Smoothiebar)  has been in operation for 2 months now. It has been a success so far and although I have not managed to think about it before now, I feel proud and very happy. It feels so good to create something from scratch, which is part of something socially useful, based on good values.

This year has really been crazy and eventful. We have sailed an ocean, started exciting projects, moved around the globe, built and opened a new business, and moved home to Norway after 5.5 years on other continents. But it has not only been a dance of roses, and a tough 2016followed me into 2017. Dad is with me in my heart every day and since he left I have been working on accepting the grief and focus on the amazing memories. In time for spring this year, there were more smiles than tears.  So grateful I am for him and all he has given me of care, love and values. ❤ I wrote a little article about dealing with tough times and grief in the fall of last year. Here it is!

The fact that we have moved home is still surreal. It has been 150% work these months, so I’m just now really taking it in. It’s strange to be home, at the same time, incredibly good. In a way its a bit exotic, as it’s so different from the way we’ve lived together so far. My gut feeling is good, and I am excited. Life becomes what you make it, wherever you are.

Right now, me and André will replace the Norwegian Christmas atmosphere with sun & heat, elephants and adventures. In just a few days, we travel to Asia for a new adventure. Parts of the journey is with my whole family and I couldn’t be more excited.

I wish you and your loved ones a merry merry christmas! Make it a nice one!

I have big plans for 2018 and for Purpose & Pepper, which I’m going to use as a platform. I hope you will follow along.

All the best♥ ”

 

 

0

Leave a Reply

Translate »