Purpose and Pepper Quote
Action for Ocean

It’s so devastating to witness the destructions we humans have inflicted on the beautiful and important ocean and how the fascinating life underneath the surface (and above) is affected by it in different ways.

Here in the Mediterranean, like so many other places around the globe, there tons of human made materials floating around in the sea. We have not witnessed the worst areas during this period, but there is still some plastic that comes floating past our boat (where we obviously pick up what we can) and there are a lot of bottles and other crap inside a lot of the ports we have visited.

It makes me so incredibly sad! But, what does that help? The only thing that helps is to do something. And we can all do our part. Without a living and working sea, we have no planet and fortunately there are so many committed people who take responsibility. The research is completely clear – the choices each of us make is of great importance.

As the situation is today, it’s challenging to change your lifestyle and make the right choices all the time, because we are constantly being faced with the wrong choices. It does not mean that it is difficult to make conscious choices each day. Maybe not all day every day, but as much as you can with the resources you have.  If we all do this, great things will happen.

I’ve gathered some relatively simple tips and actions that most can do. If we just focus on it and make an effort. And that will be the smartest thing we ever do.

 • Bring your water bottle from home! The less water we buy, the sooner the plastic bottles.
 • Recycle absolutely everything you can.
 • Try to choose products that are not packed in plastic. This is difficult, but it can certainly be done with some products.
 • Take conscious choices when it comes to food. Like Michael Pollen said: “Eat food, not too much, mostly plants.”
 • Bring your own shopping bag to the store and avoid plastic bags
 • Always clean up after you! Whether you’re on the beach, by a river, on a boat or wherever you’re at. Never leave anything, but your footsteps.
 • Support organizations that work to preserve the ocean.
 • Join a beach! Many clearing actions take place in Norway and other countries. Sign up or take the initiative for a cleaning action yourself.
 • Stay up to date on climate and spread the word.
 • Take care of your things. Give away instead of throwing and buy smarter and smaller.
 • Move more and drive less! What’s good for you is also good for the planet and the ocean.
 • Join the “grassroots movement”. It is useful to care, engage and influence others – always.

The Ocean♥

Norwegian:

Det er så vanvittig trist å se hvilke ødeleggelser vi mennesker har påført det vakre og viktige havet vårt og hvordan det fascinerende livet under overflaten (og over) tar skade av det på forskjellige måter. Her i Middelhavet er det, som så mange andre steder på kloden, mye forsøpling i havet. Vi har ikke vært vitne til de verste forsøplingsområdene i denne perioden, men det er stadig noe plastikk som kommer flytende forbi båten vår, (hvor vi selvfølgelig plukker opp det vi kan), og det er mye flasker og annen dritt inne i en god del av havnene vi har besøkt. Jeg blir skikkelig lei meg! Men, hva hjelper vel det? Det eneste som hjelper er å gjøre noe. Og vi kan alle gjøre noe. Uten et levende og fungerende hav har vi ingen planet og heldigvis finnes det så mange engasjerte mennesker som tar ansvar, og forskningen er helt klar- valgene hver enkelt av oss tar er av stor betydning.

Sånn det er blitt i dag, så er det utfordrende å legge om livsstil og ta de riktige valgene hele veien, fordi vi på den veien hele tiden blir møtt med de feile valgalternativene. Det betyr ikke at det er vanskelig og ta små riktige valg hver dag. Hvis vi alle klarer det, så skjer det ting. 

Jeg har samlet noen relativt enkle tips og handlinger, som de fleste kan gjøre. Bare vi gidder. Og å gidde er det lureste vi mennesker kan gjøre☺ 

 • Ta med deg vannflaska di hjemmefra! Jo mindre vann vi kjøper, jo færre plastikkflasker ender opp i havet.
 • Resirkuler absolutt alt du kan.
 • Prøv å velg produkter som ikke er pakket i plast. Dette er vanskelig, men det lar seg absolutt gjøre med en del produkter.
 • Ta bevisste valg når det kommer til mat. Spis mest mulig vegetarisk og vegansk, og lag noe godt ut av restene.
 • Ta med ditt eget handlenett i butikken, og unngå plastposer
 • Rydd alltid opp etter deg! Enten du er på stranden, ved en elv, på en båt eller hvor som heilt ute. Forlat aldri noe annet enn dine fotspor.
 • Støtt organisasjoner som jobber for å bevare havet.
 • Bli med å rydd en strand! Mange ryddeaksjoner foregår i Norge og andre land. Meld deg på, eller ta initiativ til en ryddeaksjon selv.
 • Hold deg oppdatert på klima og spre ordet.
 • Ta vare på tingene dine. Gi bort i stedet for å kaste og kjøp smartere og mindre.
 • Beveg deg mer og ta mindre transport. Det som er bra for deg er også bra for planeten og havet.
 • Vær med på “grasrot-bevegelsen”. Det nytter å bry seg, engasjere seg og påvirke andre til engasjement.

Havet♥

 

With Purpose & Pepper

Camilla

 

0

Leave a Reply

Translate »