Purpose and Pepper Quote
Rustic Italian

I feel so lucky for having the best American friends there is, and as if that wasen´t enough some of them happen to cook as Jamie Oliver as well, only better! That was last proven this thursday when one of my best ones invited us to a Rustic Italian evening, included  five courses Tuscan themed dinner.

Jeg føler meg veldig heldig som har fått så mange herlige, Amerikanske venner her, og som om det ikke var nok i seg selv så er faktum at noen av de lager mat på nivå med Jamie Oliver, bare litt bedre. Det ble sist bevist nå på torsdag da en av mine beste inviterte oss til Rustic Italian aften, inkludert fem retters middag med Toscansk tema.

IMG_7753

We feasted trough so much good food that i am feeling full still, and even better- the atmosphere and the people made the evening worthy a page in the memory book.  Ashley, goes all in when throwing a dinner party. Check her out at www.chicvilleusa.com  Thank`s babe!

Vi spiste oss gjennom så mye god mat at jeg føler meg mett fremdeles, og enda bedre- atmosfæren og menneskene gjorde kvelden verdig for minneboka. Ashley vet går all in når hun holer middagsselskap. Sjekk henne ut på Chicvilleusa.com  Takk vennen!

IMG_7764

IMG_7768

12074634_849131492846_8234638293024064358_n

Photo cred: Chicvilleusa.com

IMG_7776 copy

Evenings like that, with good friends are the best, and one of the perks with fall and winter is that it just gets more cozy to spend time like that inside.

 

 

With Purpose & Pepper

Camilla

0

Leave a Reply

Translate »